Eesti päritolu Aufort tõi turule digitaalse investeerimiskulla AufortGold, pani esimese ettevõttena maailmas digitaalse kulla ostmise, müümise ja välja võtmise mugavasse e-poe formaati ning annab olulise verstaposti puhul inimestele ära 1 000 000 euro väärtuses kulda.

AufortGoldi investeerimiskulla e-poe lahendus põhineb detsentraliseeritud andmebaasi tehnoloogial, mis sarnaneb olemuselt plokiahela tehnoloogiaga ning annab…

Mis on raha? Millised on hea raha tunnused? Aristoteles defineeris need juba üle 2000 aasta tagasi.

Aristoteles (384 eKr — 322 eKr) oli vanakreeka filosoof, polühistor, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja. Ta oli Platoni kõrval mõjukaim lääne filosoof. Lisaks paljudele muudele olulistele õpetustele defineeris Aristoteles juba üle 2000 aasta tagasi…

Maailmas vajatakse aastas ligi 4000 tonni puhast kulda. Miks see nõudlus nii suur on ja milleks kulda üldse kasutatakse?

Kulda on läbi ajaloo peetud prestiiži sümboliks, seda juba antiikkultuuride ajast. Näiteks Egiptuses peeti kulda jumalikuks ja hävitamatuks metalliks, mida seostati päikesesäraga. Vanad egiptlased sõid kulda hingelise, vaimse ja kehalise puhastumise…

Aufort

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store