Sign in

Eesti päritolu Aufort tõi turule digitaalse investeerimiskulla AufortGold, pani esimese ettevõttena maailmas digitaalse kulla ostmise, müümise ja välja võtmise mugavasse e-poe formaati ning annab olulise verstaposti puhul inimestele ära 1 000 000 euro väärtuses kulda.

AufortGoldi investeerimiskulla e-poe lahendus põhineb detsentraliseeritud andmebaasi tehnoloogial, mis sarnaneb olemuselt plokiahela tehnoloogiaga ning annab ettevõttele lisavõimalusi uute teenuste ja toodete sidumiseks. Kulda hoiustatakse kliendi nimel turvalistes varahoidlates Eestis ja Austrias ning seda saab soovi korral müüa tagasi hetkel kehtiva kulla maailmaturu hinnaga või võtta välja meelepärase kuldplaadina.

„Innovatiivsed digilahendused annavad kullale üha uusi kasutusvõimalusi, mis tähendab, et lähitulevikus on kullas ülekannete tegemine, toidupoes kullaga…


Mis on raha? Millised on hea raha tunnused? Aristoteles defineeris need juba üle 2000 aasta tagasi.

Aristoteles (384 eKr — 322 eKr) oli vanakreeka filosoof, polühistor, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja. Ta oli Platoni kõrval mõjukaim lääne filosoof. Lisaks paljudele muudele olulistele õpetustele defineeris Aristoteles juba üle 2000 aasta tagasi ka hea raha tunnused. Ta kirjutas, et raha peab olema:

1. Vastupidav ehk see tohi kergesti hävineda.

2. Kaasaskantav ehk et seda peab saama lihtsasti endaga kaasa võtta.

3. Jagatav selliselt, et jagamise tagajärjel oleksid mõlemad osad samasugused.

4. Võrdlemisi haruldane ja tõelist väärtust omav.

Enamik meist arvavad, et raha…


Maailmas vajatakse aastas ligi 4000 tonni puhast kulda. Miks see nõudlus nii suur on ja milleks kulda üldse kasutatakse?

Kulda on läbi ajaloo peetud prestiiži sümboliks, seda juba antiikkultuuride ajast. Näiteks Egiptuses peeti kulda jumalikuks ja hävitamatuks metalliks, mida seostati päikesesäraga. Vanad egiptlased sõid kulda hingelise, vaimse ja kehalise puhastumise eesmärgil. Kreekas oli kuld peamiselt finantsvahend. Kulla salapärast andis siiski aimu alkeemia, nagu ka kulla võtmine sõjasaagiks läbi aegade.

Kulla ladinakeelne nimetus aurum on sabiinikeelse päritoluga “aurum”, mis tähendab koidusära. Sellest tuleneb ka keemilise elemendi Au tähis. …

Aufort

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store